Japanese events

Want to know more about the events of the year in Japan? This category of events explains the basic knowledge and origin of Japanese holidays and other events.

okuribi

Chúng ta nên làm gì về “Mukaebi” và “Okuribi” trong Obon?

Như có câu nói, “Bon và ngày đầu năm mới”, Obon quan trọng đối với người Nhật như ngày đầu năm mới. Có nhiều sự kiện và phong tục khác nhau diễn ra trong Obon. Những điều này khác nhau giữa các vùng, nhưng ngọn lửa chào mừng và ngọn lửa tiễn đưa thường được tổ chức …

Chúng ta nên làm gì về “Mukaebi” và “Okuribi” trong Obon? Read More »

Yama no hi Alps

“Yama no Hi (山 の 日 Mountain Day)” là khi nào? Ý nghĩa của nó là gì?

Quốc gia của bạn có ngày lễ quốc gia được gọi là “Yama no Hi (Ngày của núi)” không? Ở Nhật Bản, một quốc đảo có nhiều núi, tháng 8 từng là tháng không có ngày lễ quốc gia, nhưng cuối cùng ngày 11 tháng 8 đã được coi là ngày lễ quốc gia với tên …

“Yama no Hi (山 の 日 Mountain Day)” là khi nào? Ý nghĩa của nó là gì? Read More »